Novinky

DYTRON EXPERIENCE FÓRUM 2014

 

Tento rok mohli hostia vidieť celý rad zaujímavých prednášok, ktoré boli po prvýkrát rozdelené do samostatných sekcií (sál) CAD a PLM.

Jednou z kľúčových prezentácií v CAD sekcii bola „Ohlásená migrácia OEM na novú verziu CATIA V5-6R2014 a jej dopady na dodávateľov v automobilovom priemysle„, ktorá popisovala plán a termíny migrácie, zmeny v infraštruktúre a novinky v CATIA V5-6R2014. Prednášky boli doplnené celou radou video vstupov i reálnych ukážok ako napríklad „Živá ukážka systému Exalead OnePart“ prezentovaná v PLM sále, v ktorej mohli diváci vidieť ako možno efektívne zamedziť návrhu duplicitných súčiastok, podporiť znižovanie nákladov a času na vývoj vďaka znovupoužitiu existujúcej technickej dokumentácie.

Program bol spestrený zahraničnou návštevou spoločnosti Dassault Systèmes a jej zaujímavou prezentáciou na tému „Vízia 3DEXPERIENCE platformy pre Automotive„, na fóre vystúpili aj naši partneri zo sveta IT infraštruktúry so svojimi príspevkami.

Záver fóra patril zábavnému programu (napr. streľba z historických zbraní na pevnosti v Olomouci) spoločne s vyhlásením víťazov v hre o čo najrýchlejšie nájdenie konštrukčnej súčiastky, kde víťazi získali hodnotné ceny (napr. iPhone, 3D polohovacie zariadenie ..).

Ďakujeme všetkým účastníkom (semináre navštívilo viac ako 150 hostí) a pevne veríme, že sa v podobnom počte stretneme aj v nasledujúcom roku.

DYTRON