Novinky

DYTRON SLOVAKIA daroval Strojníckej fakulte TU v Košiciach software ICEM Surf

 

DYTRON SLOVAKIA daroval Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach software ICEM Surf.
ICEM Surf je CAD softvér, používaný predovšetkým v automobilovom priemysle.
ICEM Surf je navrhnutý pre dizajnerskú prácu pohľadových súčastí. Preto je často popisovaný ako referenčný systém pre tvorbu plôch triedy A.
Študenti Strojníckej fakulty v Košiciach sa budú môcť vďaku softvéru ICEM Surf pripravovať na praktické využívanie pre tvorbu dizajnu v automobilovom priemysle.

Naša spolupráca so Strojníckou fakultou v Košiciach by mala zabezpečiť, že vyrastie nová generácia špecialistov, ktorá nájde uplatnenie v rozmáhajúcom sa automobilovom priemysle.

555 222 111 333