História

História spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 1992. Od začiatku roku 1994 bola autorizovaná pre predaj CAD/CAM systému CATIA od spoločnosti Dassault Systémes. V rámci organizačnej štruktúry vznikly v tejto dobe 4 základné divízie (CENTRAL, RISC, LINE a BACK), pričom zo skupiny LINE bola k 1.4.1995 vytvorená dcérska spoločnosť ANDYT, ktorá sa v Júly 2000 od spoločnosti DYTRON oddelila. Ako prirodzený dôledok rastu spoločnosti bolo rozhodnuté vybudovať v roku 1996 v centre mesta vlastné firemné zázemie v podobe polyfunkčnej budovy o celkovej ploche cca 1000m2 so servisným strediskom, maloobchodnou predajňou a školiacim strediskom, vlastnou počítačovou konštrukciou a technikou podporou pre produkty na báze CAD/CAM riešení. Polyfunkčná budova bola otvorená v Júly 1997.

Koncom roku 1998 otvorila spoločnosť DYTRON v rámci rozširovania svojich aktivít pobočku v Bratislave. Ta plní na Slovensku podobné úlohy, ako DYTRON v Českej republike.

V auguste 2000 bola zahájená stavba novej pobočky v Mladej Boleslavi, ktorá oficiálne zahájila svoju činnosť slávnostným otvorením za účasti obchodných partnerov dňa 19. septembra 2001. S ohľadom na svoje poslanie získala pobočka názov Centrum spolupráce a podpory (CSP). Tým sa firma DYTRON stabilizovala v centre svojich zákazníkov, ktorým sú nové možnosti určené predovšetkým. V centre sú priestory pre školenia, prezentáciu nových technológií a sú tu sústredený pracovníci tech. podpory CAD/CAE/CAM/PDM riešení.

V roku 2013 spoločnosť otvorila pobočku v Poľsku a tak úspešne rozšírila pole svojej pôsobnosti v poskytovaní služieb smerom do Východnej Európy.

V dátumoch

  • 1992 – vznik spoločnosti
  • 1996 – vybudovanie nového sídla spoločnosti v Novom Jičíne
  • 1998 – vznik pobočky na Slovensku
  • 2000 – vznik školiaceho centra v Mladej Boleslavi
  • 2005 – vznik pobočky v Prahe
  • 2013 – vznik pobočky v Polsku
  • 2014 – nové sídlo pobočky v Novém Jičíně