Management

Ing. Rastislav Rogožník | Konateľ společnosti

Ing. Rastislav Rogožník | Konateľ společnosti

Osoba reprezentujúca, konajúca a vystupujúca v mene spoločnosti, rozhoduje o aktivitách a záujmoch firmy, uzatvára zmluvy a kontrakty so zákazníkmi, s obchodnými partnermi a bankovými inštitúciami, schvaľuje dôležité zákazky a investície, uzatvára pracovné pomery s novými zamestnancami, rozväzuje pracovné pomery, rozhoduje o financiách.