Profil

Profil spoločnosti

Spoločnosť DYTRON s.r.o. bola založená v roku 1992. Hlavným cieľom majiteľov bolo technologicky povzniesť domáce firmy v oblasti 3D modelovania a správy technickej dokumentácie na svetovú úroveň, ktorú mali majitelia možnosť spoznať ako pri štúdiu, tak v zamestnaní. Vtedy sa jednalo najmä o firmy z oblasti automobilového priemyslu, ktorý bol v Čechách historicky svojimi prístupmi a technológiami na pomerne vysokej úrovni.

Od roku 1994 bola spoločnosť DYTRON s.r.o. autorizovaná na predaj CAD/CAM systému CATIA. Zhruba v tej istej dobe sa rozdelila na niekoľko divízií podľa svojho zamerania. Ako prirodzený dôsledok ďalšieho rozširovania svojich aktivít bolo urobené rozhodnutie vybudovať v roku 1996 v centre mesta vlastné firemné zázemie v podobe polyfunkčnej budovy so servisným strediskom, vlastnou počítačovou konštrukciou a technickou podporou pre produkty na báze CAD/CAM riešení.

Od svojho založenia bola spoločnosť DYTRON s.r.o. niekoľkokrát ocenená ako najlepší partner spoločnosti Dassault Systemes v Čechách či východnej Európe.

Dnes má spoločnosť DYTRON s.r.o., okrem zázemie materskej spoločnosti v Novom Jičíne, aj obchodné kancelárie v Prahe a v Ústí nad Labem a spolupracuje na spoločných projektoch so spoločnosťami DYTRON SLOVAKIA s.r.o. (Bratislava, Slovensko) a DYTRON Sp z o.o. (Katowice, Poľsko).

Stálou a po celú dobu existencie firmy napĺňanou víziou spoločnosti DYTRON s.r.o. je byť vyhľadávaným technologickým partnerom pre dodávateľov automobilového a leteckého priemyslu, pre spoločnosti špecializujúca sa na HighTech technológie a pre spoločnosti z oblasti energetiky. Spoločnosť DYTRON s.r.o. ponúka v rôznorodých a náročných odvetviach priemyslu znalosti a dlhoročné skúsenosti a samozrejme softvérové nástroje pre zabezpečenie vývojových a konštrukčných prác (konzultácie pre 3D modelovanie a správu dát), ako v oblasti vlastnej realizácie týchto činností, tak aj v oblasti pre projektové riadenie týchto činností a procesov, podporu procesnej spolupráce a kreatívnych prístupov v pracovných tímoch. V tejto dobe, ktorá si vyžaduje hľadanie úspor nákladov a zvyšovanie efektivity vo všetkých oblastiach hospodárstva, je spoločnosť DYTRON s.r.o. vďaka skúsenostiam mnohých odborníkov schopná poskytovať riešenia a nástroje, ktoré môžu pomôcť vo Vašej firme nájsť možnosti zrýchlenia a zefektívnenia procesov s reálnym finančným efektom v podobe úspor alebo vyššieho zisku, čo Vám pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť.

Hlavným cieľom spoločnosti DYTRON s.r.o. ako dodávateľa 3D a PLM riešení, je v súčasnej dobe pomáhať využívať u svojich zákazníkov PLM (Product Lifecycle Management), ktorý pomáha redukovať náklady a lepšie využiť existujúce zdroje. Medzinárodné nezávislé prieskumy vo výrobných a distribučných spoločnostiach ukazujú, že až 30% času technického personálu zaberá zabezpečovanie overených a aktuálnych informácií. Dôležitá je teda informácia, že PLM pomáha firmám nielen v čase hospodárskeho útlmu ale aj v príprave na obdobie, kedy sa ekonomika opäť dostane do fázy rastu, kedy spoločnosti, ktoré nástroje PLM už používajú, budú veľmi flexibilné pri riešení nových zákaziek a súčasne „udržia pod kontrolou“náklady na správu dát a na spoluprácu technických pracovníkov so zaistenou kvalitou výstupov.

DYTRON SLOVAKIA, s.r.o. je rýdzo slovenskou a dlhodobo ekonomicky stabilnou firmou.