Novinky

Očakávaný vývoj automobilového priemyslu v ČR a strednej Európe

 

Aj v tomto roku sa v brnianskom hoteli Holiday Inn zišli top manažéri spoločností z automobilového priemyslu, aby si vzájomne vymenili skúsenosti a názory zo svojho odboru.

Program tohtoročnej už 11. konferencie bol tradične veľmi bohatý. Blok prednášok zahájil pán Ing.Martin Jahn, prezident Združenia automobilového priemyslu a Ing.Pavel Řežábek, člen bankovej rady Českej národnej banky, ktorí popísali vývoj ekonomiky SR a vo svete a jej vplyv na automobilový priemysel.

Potom nasledovala celá rada odborných prednášok, z ktorých nemožno opomenúť prednášku „Podpora plánovanie a kontrola kvality (APQP)“ p. Ing. Jozefa Svobodu, riaditeľa společosti DYTRON s.r.o., zameranú na prínosy zavedenia APQP riešení v systéme ENOVIA V6 do výrobnej spoločnosti nielen v automobilovom sektore.

Hlavné tematické okruhy odbornej konferencie:

■ Skúsenosti a názory predstaviteľov automobilového priemyslu

■ Stratégia výrobcov a dodávateľov v automobilovom priemysle

■ Riadenie kvality, výkonnosti a rizík v automobilovom priemysle

■ Riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca

■ Optimalizácia výrobných nákladov v automobilovom priemysle

■ Spolupráca výrobcov, dodávateľov a podporných spoločností v automobilovom priemysle

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 200 manažérov z radov výrobcov v automobilovom priemysle a ich dodávateľov, okrem iného predstavitelia spoločností ŠKODA AUTO, Hyundai Motor, TPCA, KIA Slovakia, IVECO, TATRA, ZETOR TRACTORS a ďalší.