Novinky

PLM systémy využíva viac než štvrtina dodávateľov do automotive

 

Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že podniky, ktoré majú implementovaný PLM systém, dokážu nielen efektívnejšie riadiť predvýrobné procesy, ale sú v tržnom prostredí viac konkurencieschopné, dokážu rýchlejšie reagovať na požiadavky svojich existujúcich i potenciálnych zákazníkov a vďaka tomu sú ich obchodné výsledky lepšie v porovnaní s konkurenciou.

V čom PLM systém pomáha?

Zlepšenie obchodných a manažérskych procesov
Obchodní riaditelia a manažéri v podnikoch, ktoré využívajú PLM systém, sa zhodli na tom, že im PLM systém pomohol zlepšiť väčšinu procesov, ktoré súvisia s obchodom a riadením projektov. Najviac manažérov potvrdilo zlepšenie schopnosti dokazovať kvalitu podľa APQP a zlepšenie schopnosti potvrdzovať dodávateľskú kvalitu pri získavaní nových zákaziek.

a2

Pomoc pri riadení projektov a získavaní zákaziek
Veľkou pomocou je PLM systém pri riadení projektov a spolupráci jednotlivých oddelení – 79 % manažérov v podnikoch, ktoré majú zavedený PLM, hovorí, že vďaka PLM systému dokážu riadiť viac projektov než predtým a 75 % potvrdzuje, že sa vďaka PLM systému zlepšila spolupráca jednotlivých oddelení.
Pre obchodníkov je tiež kľúčovou otázkou, či im PLM systém môže pomôcť i pri získavaní nových zákaziek. To potvrdzuje viac než polovica opýtaných – 55 % obchodných riaditeľov a manažérov hovorí, že vďaka PLM systému získali zákazky väčších objemov alebo sa dostali k zaujímavejším zákazníkom či zákazkám než predtým.

b2

Zdroj: http://www.plmmonitor.sk/