Produkty

ENOVIA V6 je komplexné podnikové riešenie správy technickej aj netechnickej dokumentácie, výrobkových štruktúr, ich variantov, projektov, zákazníckych požiadaviek a produktových či zákazkových informácií, ktoré ponúka široké možnosti zdieľania a výmeny všetkých produktových informácií vzniknutých v priebehu celého životného cyklu a vzájomnú spoluprácu nielen medzi jednotlivými užívateľmi a oddeleniami podniku, ale aj dodávateľmi či odberateľmi.

VIAC INFO

CATIA je svetovou špičkou v oblasti CAD/CAM/CAE technológií. Systém ponúka široké spektrum riešení integrovaných do jedného prostredia pre všetky aspekty a odbory konštruovania a vývoja výrobkov, práca v 3D založená na jednotnej databáze, previazanosť na PLM systémy, podpora bezvýkresové výroby, zabezpečenie spolupráce v tímoch, optimalizácia technologických procesov, znižovanie nákladov, zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy.

VIAC INFO

3DVIA Composer prináša revolúciu v tvorbe sprievodnej technickej dokumentácie. 3DVIA Composer mení spôsob, akým spracovávate, upravujete a ďalej distribuujete vašu produktovú dokumentaci.Vysoká efektivita procesu tvorby dokumentácie je daná využitím všetkých 3D dát produktu, čím sa znižuje časová náročnosť na prepracovanie technickej dokumentácie pri zmenách produktu.

VIAC INFO

Exalead je globálny poskytovateľ kontextuálnych vyhľadávacích webových služieb a tvorca produktu CloudView, špičkovej priemyselnej platformy pre Search-Based Applications (SBAs). Poskytujeme jednoduchú a intuitívnu aplikáciu, ktorá umožní rýchly prístup k požadovanej informácii vo vnútri aj mimo organizácie.“

VIAC INFO

Netvibes Dashboard Intelligence pomáha podnikom sledovať a spravovať všetko v reálnom čase, osobné paneli pre lepšie a rýchlejšie rozhodovanie. Netvibes umožňuje spoločnostiam: monitorovať a spravovať všetky vnútorné systémy a dátové zdroje a na sociálnej sieti (aplikácie, informačné kanály, Twitter, Facebook), Zároveň umožnuje automatizáciu správ a získať inteligentné výstrahy z oboch vnútorných systémov a webových trendov.

VIAC INFO

DELMIA umožňuje výrobe vo všetkých odvetviach priemyslu virtuálne definovať, plánovať, vytvárať, monitorovať a kontrolovať výrobné procesy. Výhody systému sú predovšetkým v znížení času programovania NC a vytvorení bezkolíznej dráhy nástroja. Zlepšenie programovacej presnosti sa dosahuje vďaka simulácii skutočného správania sa komplexných obrábacích strojov a zvýšenie produktivity elimináciou tradičného spracovávania dát.

VIAC INFO