3DVIA

Na úvod

3DVIA Composer

3DVIA Composer prináša revolúciu v tvorbe sprievodnej technickej dokumentácie. 3DVIA Composer mení spôsob, akým spracovávate, upravujete a ďalej distribuujete vašu produktovú dokumentáciu. Vysoká efektivita procesov tvorby dokumentácie je daná využitím všetkých 3D dát produktov, čím sa znižuje časová náročnosť na prepracovanie technickej dokumentácie pri zmenách produktov.

3Dvia composer ponúka:

  • Ilustráciu, uživateľské manuály
  • Marketingové materiály
  • Web dokumentáciu
  • Montážne návody
  • Servisné manuály
  • Animácie, školiace materiály

Jednoducho ovládateľné prostredie 3DVIA Composeru automatizuje procesy, které sú kľúčové pre Váš úspech na trhu. Pri použití 3DVIA Composeru sa odstraňuje chybovosť a znižuje časové prepracovanie technickej dokumentácie pri zmenách produktov.

Viac informácií: http://www.3ds.com/products-services/3dvia/3dvia-composer/welcome/

Hodnota systému 3DVIA Composer

  • Kratšia doba na trhu
  • Zvýšenie prevádzkovej výkonnosti
  • Lepšia komunikácia

Využitie

Reálné využitie 3DVIA composeru je veľmi široké: ide pomocou neho vytvárať Technické ilustrácie, Pohľady rozpadov, Montážne inštrukcie, Inštrukcie výrobného procesu, Návodky, Servisné príručky, Katalógy výrobkov, Prezentačné materiály, Ukážky výrobkov, 3D animácie, Multi-CAD a ďalšie.