CATIA 3DEXPERIENCE

CATIA 3DEXPERIENCE

CATIA ide dnes už ďaleko za hranice tradičných 3D CAD software a ponúka skúsenosť kompletného digitálneho produktu , založeného na 3DEXPERIENCE platforme. Inžinierstvo, návrh a systémové inžinierstvo týchto výrobkov sa stáva náročnejšie. CATIA na tento trend reflektuje a pokrýva všetky tieto oblasti pre podporu rozvoja takýchto výrobkov.

CATIA Design

CATIA Engineering

CATIA Systems Engineering

Dopytový formulár