CATIA Design

CATIA Design

3D dizajn je veľmi dôležitá stránka výrobku, ako sa hovorí, chytá priamo za srdce. Úspešné výrobky sú tie, ktoré vyvolávajú pozitívne emocionálne reakcie u ich klientov. Kreatívni dizajnéri musia byť vybavení potrebnými softvérovými nástrojmi, ktoré zaistia emocionálny aspekt ich návrhov a zároveň bezproblémovú spoluprácu s technickým oddelením na zabezpečenie plného funkčného rozsahu výrobkov.

CATIA uľahčuje nasledujúce procesy kreatívnych návrhov::

  • Priemyselný Design
  • Tvorba plôch triedy A
  • Reverse Engineering

Detailné informácie o produktovom portfóliu nájdete na internetových stránkach spoločnosti Dassault Systemes, prípadne kontaktujte nášho zástupcu , ktorý vám pomôže prepojiť vaše potreby s ponukou CATIA Design produktov.

Dopytový formulár