CATIA Systems Engineering

CATIA Systems Engineering

CATIA Systems Engineering integruje komplexné správanie výrobku do jeho definície vo fáze vývoja, čo umožňuje predpoveď výkonnosti produktu v reálnom svete. K tomu sa využíva tzv. DBM funkcionalít (Dynamic Behaviour Modeling) pre návrh produktov i komponentov.

Systémy technických riešení umožňujú použiť mnoho rôznych simulačných modelov správania komplexných produktov. Tieto modely obyčajne zriedkakedy spolupracujú navzájom a neexistujú teda v akomsi všeobecnom prostredí, aby umožnili „celo systémovú multi fyzikálnu simuláciu“ celého produktu. Dassault Systemes riešenie naopak poskytuje plne integrované prostredie pre modelovanie systémov, ktoré využíva simuláciu týkajúcu sa správania ako simulačných modelov, tak aj 3D modelu produktu

Dassault Systemes ponúka plne integrované riešenie pre architektúru, modelovanie a simuláciu produktov. CATIA Systems Architecture zaisťuje vysledovateľnosť od počiatočnej definície požiadaviek až po finálnu dodávku produktov a ich podporu. To umožňuje systémovým architektom, konštruktérom, inžinierom a technickým expertom definovať a vymedziť štruktúru a vzájomnú závislosť zložitých produktov a výrobkov. To urýchľuje proces inžinierskych návrhov od počiatočnej špecifikácie, cez vývoj a overovanie až po dodanie výrobkov v správnu chvíľu na trh.

Detailné informácie o produktovom portfóliu nájdete na internetových stránkach spoločnosti Dassault Systemes, prípadne kontaktujte nášho zástupcu, ktorý vám pomôže prepojiť vaše potreby s ponukou CATIA Systems Engineering produktov.

Dopytový formulár