DELMIA

Na úvod

delmia

DELMIA umožňuje výrobe vo všetkých odvetviach priemyslu virtuálne definovať, plánovať, vytvárať, monitorovať a kontrolovať výrobné procesy. DELMIA ponúka pre každú fázu plánovania výroby komplexné riešenie vrátane špecializovaných aplikácií.

DELMIA ponúka

  • Plánovanie výrobných procesov
  • Ergonómia
  • Robotika
  • Simulácia výrobných procesov

Výhody systému

  • skrátenie času programovania NC a zabezpečenie vytvorenia bezkolíznej dráhy nástroja
  • zlepšuje programovaciu presnosť tým, že simuluje skutočné správanie komplexných obrábacích strojov
  • zvyšuje produktivitu tým, že eliminuje tradičné spracovávanie dát

DELMIA Machining Pack (MIK) – poskytuje základné CAD/CAM schopnosti pre stredné firmy, prostredníctvom produktov CATIA Mechanical Engineering,  Prismatic Machining (komplexné 2,5 osé obrábanie) a  Machine Tool Builder (nástroj na tvorbu virtuálnych NC strojov).  Tento produkt tak tvorí základ pro pokročilejšie NC řiešenie ako je Milling Machining, Extended Milling Machining, Turning, a NC Machine Simulation.

Viac informácií nájdete na: http://www.3ds.com/products-services/delmia/