EXALEAD

Na úvod

Exalead odhaľuje skryté informácie, ktorým potrebujú spravodajcovia rozumieť, zdieľať ich a konať podľa nich.

Premostite priepasť, ktorá sa otvára medzi ľuďmi a tým čo dnes vo svete informácií vzniká a čo sa spravidla označuje pojmom BIG DATA.

Vo firmách a na internete už viac ako 110 miliónov užívateľov po celom svete, ktorí chcú intuitívne vyhľadávať, skúmať a analyzovať informácie, spolieha na Exalead CloudView ®. Prečo? Pretože Exalead je schopný úplne unikátnym spôsobom zhromažďovať, porovnávať a prezentovať ohromné množstvo dát. A to všetko bez ohľadu na to, či ide o dáta z interných či externých informačných zdrojov alebo či ide o dáta štruktúrované alebo neštruktúrované, jednoduché či komplexné. Tieto informácie potom umožňuje, kdekoľvek a kedykoľvek spracovať a prezentovať používateľom presne podľa ich špecifických požiadaviek.

EXALEAD

Typy produktov

Exalead CloudView

Predstavuje unikátnu platformu pre spracovanie informácií, na ktorej bežia všetky Exalead riešenia (od firemných extranetových vyhľadávacích portálov až po sofistikované SBA (Search-Based Application))

Exalead OnePart

„Krabicové“ riešenie na báze Exalead, ktoré významne zefektívňuje opätovné použitie dielov, návrhov, špecifikácií, noriem, výsledkov testov a súvisiacich dát predovšetkým v automobilovom priemysle, vo výrobe priemyselných zariadení, v leteckom priemysle a v odvetviach HiTec a Defense. Významne sa uplatňuje aj pri malosériovej strojárskej výrobe.

Exalead OneCall

Pre Exalead je cieľ jasný a úplne jednoznačný: doručiť správne informácie v správny čas čo možno najjednoduchším (intuitívnym) spôsobom. Exalead OneCall je navrhnutý pre vyťažených operátorov callcenter a pre manažérov, ktorí prichádzajú do styku priamo so zákazníkmi.