EXALEAD OnePart

Na úvod

Exalead OnePart je inovatívne a intuitívne riešenie, ako urýchliť vývoj nových výrobkov a zvýšiť produktivitu. Exalead OnePart je výkonný vyhľadávací nástroj, ktorý pomáha inžinierom, konštruktérom a manažérom nájsť a opakovane použiť už existujúce konštrukčné dáta prípadne im veľmi uľahčuje rozhodnutie, či je skutočne potrebné navrhnúť a vyrobiť úplne novú súčiastku a zaťažiť tak rozpočet projektu súvisiacimi nákladmi.

Exalead OnePart

Prínos

Exalead OnePart pomáha inžinierom, konštruktérom i manažérom nájsť a opakovane použiť už existujúce konštrukčné dáta, prípadne im veľmi uľahčuje rozhodnutie, či je skutočne potrebné navrhnúť a vyrobiť úplne novú súčiastku a zaťažiť tak rozpočet projektu súvisiacimi nákladmi. Pomocou niekoľkých kliknutí môže používateľ získať okamžitý prehľad o veľkom množstve skôr skrytých údajov a získať prístup k súčiastkam navrhnutým v minulosti, vrátane súvisiacich 2D/3D návrhov a ďaľšej dokumentácii, napríklad technologickým postupom. Ak je podobných či tvarovo identických súčiastok viacero, je možné upresniť hľadanie pomocou vzájomného porovnania a tak dospieť k výberu optimálneho komponentu, ktorý pri konštrukcii použijeme. Ak je podobná súčiastka nájdená, môže používateľ analyzovať súvisiacu dokumentáciu. Napríklad špecifikácie, výsledky testov, validáciu, materiálové certifikáty a to všetko z rôznych dátových formátov.

 

Kľúčové vlastnosti Exalead OnePart:

  • Vyhľadávanie a indexácia dokumentov (*. Pdf, xls, doc) a predovšetkým 3D konštrukčných dát-dielov, zostáv a výkresov na základe vstupných parametrov (meno, typ, materiál, rozmery, kľúčové slovo hľadaného dielu, …)
  • Jednoduchá navigácia a orientácia v konštrukčných zostavách vo vzťahoch rodič vs potomok
  • Efektívne porovnávanie nájdených komponentov k referenčnému dielu
  • Náhľad a rozpad hľadanej zostavy na jednotlivé časti priamo v aplikácii
  • Podpora väčšiny CAD formátov (*.PRT, CATDrawing, CATPart, CATProduct, SLDPRT, DWG)“

Klíčové vlastnosti Exalead OnePart

 

Inštalácia

Exalead OnePart, je riešenie na báze SBA (Search Based Application) postavené nad platformou Exalead, ktoré je intuitívne ovládateľné a veľmi ľahko sa inštaluje do existujúceho informačného systému rmy, bez toho aby vyžadovalo rozsiahlu asistenciu IT špecialistov. Exalead OnePart obsahuje konektory do všetkých informačnom systéme (file server / ERP / PDM / PLM).

Referencie

  •  Aerolia in France
  •  Alenia Aermacchi in Italy
  •  Bilsing automation czech s.r.o. (testovacia prevádzka)