NETVIBES

Na úvod

Preveďte informácie z internetu a dáta z interných informačných systémov firmy na konkrétne trendy, expertné znalosti a obchodné akcie.

Netvibes – Prehľadné spravodajstvo pomáha firmám:

  • sledovať a riadiť čokoľvek v reálnom čase
  • zlepšovať a zrýchľovať rozhodovacie procesy vďaka možnosti prispôsobiť si vzhľad spravodajskej „nástenky“ podľa potrieb a požiadaviek užívateľa
  • porozumieť všetkému, čo sa odohráva v interných informačných systémoch, na internete, na sociálnych sieťach

Netvibes - Přehledné zpravodajství

Načúvajte všetkému
Netvibes prepája do jedného výstupu všetky interné aj externé informačné zdroje

Učte sa od kohokoľvek
Ide o viac ako len o Business Intelligence. V reálnom čase môžete napríklad spracovávať špecifické sektorové analýzy a súčasne zhromažďovať názory odborníkov na ľudské zdroje.

Konajte v reálnom čase
Predstihne konkurenciu a ušetrite čas vďaka automatizovanému reportingu a systému včasnej výstrahy na to, čo sa deje a to v režime 24/7

Hlavné prínosy Netvibes

  • V rámci jediného spravodajského výstupu umožňuje monitorovať a riadiť všetky interné systémy, dátové zdroje a externé internetové zdroje, vrátane sociálnych sietí
  • Umožňuje v rámci špecifického odvetvia „načúvať“ sociálnym názorom a vykonávať analýzu citlivosti a zdieľať znalosti v reálnom čase
  • Umožňuje automatizovať spravodajstvo a systém výstrahy na výskyt sledovaných udalostí ako v interných systémoch, tak v externých dátových zdrojoch (internet)
  • Výstup je možné prezentovať súčasne na všetkých mobilných platformách