ICEM Surf

ICEM Surf

ICEM Surf je CAD softvér, používaný predovšetkým v automobilovom
priemysle. Systém je delený na moduly. Pre reverse engineering je určená sada
programov ICEM Surf Reverse Engineering Package. Skladá sa z modulov ICEM Surf
Professional a ICEM Surf Scan Modelling. ICEM Surf Professional je základný modul ICEM Surf pre vytváranie a modifikáciu plôch voľného tvaru.

Vysoká kvalita modelovania plošnej geometrie je základom pre úspešný dizajn výrobku. Pri tvorbe spoľahlivého modelu z takejto geometrie musí byť modelovací softvér schopný používať pokročilú matematiku napojení plôch, kriviek a tvarov od G0 po G3 kvalitu.
Softvér musí dynamicky a interaktívne zabezpečiť spoľahlivé výsledky, ktoré sa od neho vyžadujú.

ICEM Surf podporuje plošné modelovanie konštruktérov s pokročilými nástrojmi, ktoré potrebujú na:

• Navrhovanie od nuly
• Reverzné inžinierstvo na základe bodových mrakov
• Navrhovanie z importovaných CAD modelov
• Exteriérový / interiérový dizajn
• Nástroje pre optimalizovanú výrobu
• Vizualizácia pre dokonalú prezentáciu

ICEM Surf je navrhnutý pre dizajnerskú prácu pohľadových súčastí. ICEM Surf vytvorí virtuálny model plošnej geometrie potrebný pre špecifikáciu dizajnu Vášho produktu. Ale tiež vytvára geometrické štruktúry, ktoré sú technicky potrebné pre zavedie výrobku na trh v čo najkratšej dobe.

Takúto geometriu možno modelovať a upravovať podľa Vašich požiadaviek a podľa toho, ako chcete s modelom pracovať. ICEM Surf je nástroj pre tvorbu Vášho dizajnu, s ktorým môžete vidieť ako sa Váš nápad efektívne vyvíja. Preto je často popisovaný ako referenčný systém pre tvorbu plôch triedy A.

eee ee aw