3DS riešenie

Aerospace & Defense

Aerospace & Defense

Aerospace & Defence (A&D) patrí medzi priemyselné odvetvie, ktoré má na základe povahy priemyslu veľmi vyspelé procesy ako z pohľadu výskumu a vývoja, tak aj z hľadiska výroby. Aerospace & Defence má tiež obrovský potenciál vo využívaní najnovších technológií, technických procesov a inovácií.

VIAC INFO

Transportation & Mobility

Transportation & Mobility

Transportation & Mobility je jedno z najvýznamnejších priemyselných odvetví, ktoré je najmä vďaka automobilovému priemyslu výrazným ťahúňom v oblasti inovácií a využívania pokrokových technológií. Požiadavky, kladené všeobecne na dopravu resp. na dopravné prostriedky, sa dajú zhrnúť do týchto vlastností: účinnosť, bezpečnosť a šetrnosť k životnému prostrediu.

VIAC INFO

Energy, Process and Utilities

Energy, Process and Utilities

Spoločnosti zo segmentu Energetiky, Petrochémia a Utilit (EPU) na celom svete sa snažia objavovať nové možnosti úspor, zefektívniť procesy a posúvať hranice technológií s využitím inovatívneho prístupu a aplikáciou všetkých moderných poznatkov a skúseností.

VIAC INFO

HIGH-TECH

HIGH-TECH

Hightech je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich priemyselným odvetvím na svete. Hightech priemysel možno zjednodušene definovať ako ekonomické činnosti, ktoré ku svojej produkcii vo veľkej miere používajú vyspelé technológie. Zároveň vývoj výstupov z týchto činností sprevádzajú vysoké náklady na inovácie a/alebo na výskum a vývoj.

VIAC INFO

Industrial Equipment

Industrial Equipment

Pre podporu výroby strojov a strojného zariadenia pripravila spoločnosť Dassault Systemes riešenie, ktoré nazvala SINGLE SOURCE OF SPEED. Jedná sa o riešenie, ktoré umožňuje veľmi efektívne, rýchlo a odkiaľkoľvek podporovať návrh, vývoj, výrobu a údržbu strojov a zariadení.

VIAC INFO