HIGH-TECH

Na úvod

Hightech je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich priemyselných odvetví na svete. Hightech priemysel možno zjednodušene definovať ako ekonomické činnosti, ktoré ku svojej produkcii vo veľkej miere používajú vyspelé technológie. Zároveň vývoj výstupov z týchto činností sprevádzajú vysoké náklady buď na inovácie a/alebo na výskum a vývoj. Takéto ekonomické činnosti zároveň vytvárajú vyššiu pridanú hodnotu.

HighTech výrobcovia čelia množstvu problémov pri vývoji zložitých elektronických zariadení v kombinácii s požiadavkami trhu. Stále viac je vyžadovaná rýchla reakcia a prispôsobenie sa požiadavkám jednotlivých zákazníkov v čo najkratšom čase, čo si nevyhnutne vyžaduje skrátenie času od požiadavky cez vývoj až po produkciu nového výrobku. Túto celú problematiku v dnešnom silne konkurenčnom prostredí nemožno efektívne zvládnuť bez robustného a komplexného PLM riešenia, akým je ENOVIA V6.

ENOVIA V6 poskytuje riešenia v rámci celého vývoja produktu od prvotného „zberu“ požiadaviek cez vývoj, implementáciu zmien až po finálnu realizáciu a následný servis produktov.

Hlavné výhody riešenia pre HighTech

  • Ucelený návrh produktu – od požiadaviek na funkciu a logiku až po fyzický model produktu v ucelenom procese
  • Využitie komplexného riešenia pre návrh mechatroniky a jednotnej digitálnej definície výrobku skladajúceho sa z rôznych komponentov od rôznych vývojových tímov
  • Možnosť vykonávať virtuálnu kvalifikáciu produktu, simulácie produktu a zjednotiť modelovanie (stavbu produktu) a tým odstrániť hranice medzi jednotlivými softvérmi využitými pri vývoji produktu
  • Jednotné a riadené úložisko dát pre využitie v globalizovanom prostredí, kde jednotlivé oddelenia podieľajúce sa na vzniku výrobku sú rozmiestnené v rôznych častiach sveta
  • Plná podpora medzinárodných noriem využívaných v HighTech priemysle napr. (ISO IEC 15 288)
  • Maximalizácia produktivity pri vývoji produktu
  • Integrácia pravidiel pre zrýchlenie vývoja / výroby produktu

Hightech

HighTech riešenie spoločnosti Dassault Systemes je už nasadené u týchto zákazníkov: 3M, AMD, SONY Corporation, Nikon, IBM Microelectronics, LG Electronics, Siemens ICM, Lenovo, NXP. Kompletný zoznam referencií HighTech riešení:

http://www.3ds.com/company/customer-stories/customers-filter/0/36/0/?override=1&cHash=95e2f53b01115fc109d385069619b28847