Industrial Equipment

Na úvod

Pre podporu výroby strojov a strojového zariadenia pripravila spoločnosť Dassault Systemes riešenie, ktoré nazvala SINGLE SOURCE OF SPEED. Jedná sa o riešenie, ktoré umožňuje veľmi efektívne, rýchlo a odkiaľkoľvek podporovať návrh, vývoj, výrobu a údržbu strojov a zariadení.

Toto riešenie je odpoveďou na požiadavky svetového trhu, kedy vznikajú nadnárodné spoločnosti s distribuovaným know-how, technológiami a výrobnými možnosťami, kedy sú na projekty kladené zvýšené nároky na minimalizáciu celkových nákladov vrátane distribúcie. Zároveň je veľký tlak na inovácie, zvyšovanie konkurencieschopnosti a prispôsobenie podmienkam lokálnych trhov.

Hlavné výhody riešenia pre podporu výroby strojov a strojového zariadenia

  • Unikátny, jednotný a komplexný dátový model pre návrh produktov od požiadaviek na funkciu a logiku až po fyzický model produktu pre celý jeho životný cyklus
  • Využitie virtuálneho priestorového modelu pomáha prekonať očakávania zákazníkov a podporuje rýchlejšiu realizáciu predaja
  • Možnosť vykonávať virtuálne testovanie produktu a simuláciu jeho správania v prostredí jeho použitia
  • Jednotné a riadené úložisko dát pre využitie v globalizovanom prostredí, kde nezáleží na geografickej polohe jednotlivých členov projektových tímov podieľajúcich sa na vzniku výrobkov
  • Zefektívnenie komunikácie členov projektových tímov a ich spolupráca vrátane sledovania a riadenia všetkých projektov firiem – ich vývojových a výrobných programov
  • Integrácia dodávateľských reťazcov
  • Plná podpora medzinárodných noriem
  • Maximalizácia produktivity pri vývoji produktu
  • Integrácia pravidiel pre zrýchlenie vývoja/výroby produktu

Industrial Equipment

Riešenie pre Industrial Equipment spoločnosti Dassault Systemes je už nasadené u nasledujúcich zákazníkov: Continental Teves, Bilsing, MECHANICAL DESIGN, OSTROJ, …

Riešenie Industrial Equipment: www.3ds.com/industries/industrial-equipment

Referencie riešení Industrial Equipment: www.3ds.com/customer-stories/all-customer-stories/?industry/industrial+equipment

Leták o Industrial Equipment: http://www.3ds.com/fileadmin/Industries/Industrial-Equipment/Pdf/brochures/Industrial-manufacturing-machinery-flyer-web.pdf