Transportation & Mobility

Na úvod

Transportation and Mobility je jedno z najvýznamnejších priemyselných odvetví, ktoré je najmä vďaka automobilovému priemyslu výrazným ťahúňom v oblasti inovácií a používania pokrokových technológií. Požiadavky kladené všeobecne na dopravu resp. na dopravné prostriedky, sa dajú zhrnúť do týchto vlastností: účinnosť, bezpečnosť a šetrnosť k životnému prostrediu.

Byť úspešný na tomto trhu znamená vyhovieť týmto základným požiadavkám a schopnosť rýchlo a efektívne reagovať na tieto požiadavky môže viesť k posilneniu konkurenčnej výhody. Jak finálny výrobcovia (OEM) tak aj dodávatelia (Tier 1, Tier 2. ..), pri uplatnení svojich výrobkov často čelia kritickým rozhodnutiam, ktoré majú vplyv na výkon, dodržiavanie predpisov a renomé firmy.

V súčasnosti je vývoj výrobkov a najmä automobilov stále viac založený na globálnej spolupráci. Pričom tlak na dodanie výrobku v správny čas a na správne miesto je obrovský. Platforma 3DEXPERIENCE of firmy Dassault Systèmes umožnuje OEM a ich dodávateľom zrýchliť inovácie výrobkov a tým zlepšiť šance na úspech. Automotive PLM riešenie založené na 3DEXPERIENCE platforme umožnuje najmä:

  • návrh celého systému – od požiadavky k funkčnému, logickému a fyzickému modelu
  • udržiavať sledovateľnosť životného cyklu od počiatočných myšlienok a požiadaviek a zmenšovať rozdiely medzi tým, čo je vyrábané a tým, čo chce trh.
  • riadiť komplexnosť vývoja produktu
  • implementovať plánovanie kvality (APQP a PPAP) pre kritické procesy
  • vykonávať virtuálne testovanie za účelom zvýšenia bezpečnosti, kvality a úžitkovej hodnoty výrobku
  • riadiť procesy a dáta zamerané na životné prostredie (ELV – End-of Life Vehicle resp. IMDS)
  • používať jednotný zdroj (úložisko) všetkých informácií a dát týkajúcich sa produktu a procesov prebiehajúcich skrz celý životný cyklus

Dassault Systèmes  Automotive PLM riešenie zahŕňa jednotlivé oblasti procesov ako Voice of the Customer, Program Management ( APQP), Product Portfolio Management, Configuration / BOM Management, Regulatory Compliance Management (IMDS), Supply Chain Management,

Firma Dytron Slovakia dlhodobo pôsobí v automobilovom priemysle na slovenskom trhu a poskytuje poradenstvo, školenia a implementáciu Automotive PLM riešení.