DYTRON riešenie

Pokročilé plánovanie kvality výrobku (APQP)

Pokročilé plánovanie kvality výrobku (APQP)

Pokročilé plánovanie kvality je štruktúrovaný plán jednotlivých fáz a úloh, ktoré je nutné splniť, aby bola zaistená očakávaná kvalita výrobku. Základné rozdelenie na jednotlivé fázy zvyčajne postihuje zachytenie a pochopenie zákazníckej požiadavky, návrh a vývoj produktu, návrh a vývoj výrobného procesu a jeho overenie, zavedenie výrobku do výroby, spätná väzba a metodika kontroly.

VIAC INFO

Makrá

Makrá

Automation aplikácie (makrá) sú nástroje, ktoré vo firmách u produktov od spoločnosti Dassault Systemes: dopĺňajú neexistujúce funkcie do 3D nástrojov, odstraňujú rutinné činnosti, zvyšujú efektivitu, šetria konštrukčný i adm. čas a tým aj peniaze.

VIAC INFO

Komunikácia s dodávateľmi

Komunikácia s dodávateľmi

Komunikácia s dodávateľmi je samostatná webová aplikácia, ktorá je určená k obojstrannej výmene súborov medzi jednotlivými spoločnosťami. Táto aplikácia je zložená z dvoch častí. Prvá časť je zameraná na nahrávanie a výber súborov a druhá časť na vytvorenie hlbšej integrácie so systémom ENOVIA vrátane vydávania dát a správy partnerov.

VIAC INFO

Design copy

Design copy

Tento modul slúži na kopírovanie a klonovanie veľkých zostáv medzi zákazkami. Pri exporte zostavy zo zákazky alebo z katalógu dôjde ku kompletnému premenovaniu dát zostavy so zachovaním všetkých väzieb a informácií o type objektu podľa profilových kariet. Následný import zostavy do nového projektu/zákazky automaticky vyplní profilové karty podľa informácií z predchádzajúcej zákazky a vloží zostavu pripravenú k modifikácii.

VIAC INFO

Export/ Import CATIA Files

Export/ Import CATIA Files

Tento modul umožňuje exportovať kompletné CATIA dáta vrátane premenovania zo systému ENOVIA SmarTeam V5 a to vrátane editovateľného kusovníka, ktorý spolu s dátami slúži k následnému importu do rovnakého alebo zákazníckeho systému ENOVIA SmarTeam V5.

VIAC INFO

ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integration

ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integration

Tento modul umožňuje spracovávať všetky výstupy z CAM aplikácií s väzbou na aktuálnu CAD dokumentáciu. Pomocou tohto modulu je zabezpečené riadené odovzdávanie CAD dát dielcov (uvoľnených i rozpracovaných) pre CAM, ďalej správa CAM projektov a súborov a stráženie väzby na verziu CAD dát v PLM a riadenie vydávania a platnosti NC programov. Tento modul umožňuje riadiť dáta rôznych CAM aplikácií ako je napr WorkNC a PowerMill.

VIAC INFO