Design Copy

Design Copy

Tento modul slúži na kopírovanie a klonovanie veľkých zostáv medzi zákazkami. Pri exporte zostavy zo zákazky alebo z katalógu dôjde ku kompletnému premenovaniu dát zostavy so zachovaním všetkých väzieb a s informáciami o type objektu podľa profilových kariet. Následný import zostavy do nového projektu/zákazky automaticky vyplní profilové karty podľa informácií z predchádzajúcej zákazky a vloží zostavu pripravenú k modifikácii.

Kľúčové vlastnosti:

  • Jedná sa o Windows klient riešenie
  • Zrýchlenie konštrukcie podobných či rovnakých dielov a zostáv

Design Copy