ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integration

ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integration

Tento modul umožňuje spracovávať všetky výstupy z CAM aplikácií s väzbou na aktuálnu CAD dokumentáciu. Pomocou tohto modulu je zabezpečené riadené odovzdávanie CAD dát dielcov (uvoľnených i rozpracovaných) pre CAM, ďalej správa CAM projektov a súborov a stráženie väzby na verziu CAD dát v PLM a riadenie vydávania a platnosti NC programov. Tento modul umožňuje riadiť dáta rôznych CAM aplikácií ako je napr. WorkNC a PowerMill.

Kľúčové vlastnosti:

  • Väzba medzi CAD z CAM dátami
  • Zníženie celkového objemu dát
  • Možnosť vytvárať nové revízie iba na zmenených dátach
  • Zníženie objemu dát pri ukladaní a vydávaní nových revízií

ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integration