Export/ Import CATIA Files

Export/ Import CATIA Files

Tento modul umožňuje exportovať kompletné CATIA dáta vrátane premenovania zo systému ENOVIA SmarTeam V5 a to vrátane editovateľného kusovníka, ktorý spolu s dátami slúži k následnému importu do rovnakého alebo zákazníckeho systému ENOVIA SmarTeam V5.

Export CATIA Files

import CATIA Files