Komunikácia s dodávateľmi

Komunikácia s dodávateľmi

Komunikácia s dodávateľmi je samostatná webová aplikácia, ktorá je určený k obojstrannej výmene súborov medzi jednotlivými spoločnosťami. Táto aplikácia je zložená z dvoch častí, pričom v prvej časti možno všetky súbory do systému nahrávať cez výber súborov a v druhej časti je doplnená k hlbšej integrácii zo systémom ENOVIA vrátane vydávania dát a správy partnerov.

Kľúčové vlastnosti:

  • Jedná sa o webové riešenie
  • Partneri sami žiadajú o založenie prístupu do portálu, cez webové rozhranie
  • Jednotná správa spoločností a užívateľov v prostredí ENOVIA V6
  • Multiupload súborov pre užívateľa portálu s výberom príjemcu
  • Emailová notifikácia o nových súboroch
  • Emailová notifikácia pri stiahnutí súborov
  • Emailová notifikácia pri nestiahnutí súborov po určitom období
  • Sťahovanie súborov priamo z e-mailu
  • Vyhľadávanie a triedenie dát na portáli
  • Mazanie súborov na portáli po určitom období

Komunikace s dodavateli