Makrá

Makrá

Automation aplikácie (makrá) sú nástroje, ktoré vo firmách u produktov od firmy Dassault Systemes:

  • dopĺňajú neexistujúce funkcie do 3D nástrojov
  • odstraňujú rutinné činnosti
  • zvyšujú efektivitu
  • šetria konštrukčný i administratívny čas a tým aj peniaze

 

Pr1: Cieľom aplikácie Consist PN je automatické pomenovanie dieľov podľa predpísanej syntaxi a jej kontrola v zostave a na jednotlivých partoch. Pomenovanie sa týka názvov súborov, ktoré musia korešpondovať s Part Number a menom inštancie v zostave. Taktiež možno rýchlo a jednoducho zmeniť číslo prípravku alebo kontrolný stav pre všetky diely zostavy i vnorené podzostavy, bez dlhého vypisovania možno vložiť nový preddefinovaný diel alebo podzostavu.

aplikace Consist PN

Pr2: Aplikácia Grid Projection (100-sieť) – umožňuje preložiť 3D osovú sieť 2D pohľadom, rezom. Zobrazuje orientačnú vzdialenosť kontúr výkresu. Poskytuje prehľadnú orientáciu, a to aj v pootočených 2D pohľadoch.Zobrazuje „stovkovú sieť“.
Aplikace Grid Projection (100-síť)