Služby

Technická podpora

Technická podpora

Neoddeliteľnou súčasťou portfólia aktivít spoločnosti DYTRON SLOVAKIA s.r.o. je aj technická podpora spoločnostiam, ktoré využívajú niektoré riešenia z portfólia Dassault Systemes. Technická podpora je poskytovaná v drvivej väčšine našim zákazníkom, ale na požiadanie poskytujeme podporu aj ostatným firmám, ak je záujem obojstranný.

VIAC INFO

Školenia

Školenia

Spoločnosť DYTRON SLOVAKIA s.r.o. je skúseným a certifikovaným vzdelávacím partnerom Dassault Systemes pre školenie systémov CATIA V5, CATIA V6, ENOVIA V6, 3DVIA a DELMIA. V období doterajšieho pôsobenia spoločnosti DYTRON SLOVAKIA s.r.o. bolo vyškolených viac než 1200 užívateľov z viac ako 70 spoločností.

VIAC INFO

Analýzy

Analýzy

Jedným z hlavných cieľov spoločnosti DYTRON SLOVAKIA s.r.o. je využiť nadobudnuté skúsenosti a znalosti a podeliť sa o ne so svojimi zákazníkmi. Typickým prostriedkom pre prenos informácií sú analýzy.

VIAC INFO

Implementácia

Implementácia

Projektové riadenie implementačných projektov spracováva spoločnosť DYTRON SLOVAKIA s.r.o. podľa medzinárodnej projektovej metodiky PRINCE2. Ako cieľové aspekty k úspešnému dokončeniu projektu sú na pravidelnej báze vyhodnocované/kontrolované náklady, časový plán, kvalita, rozsah (scope), riziko a predovšetkým prínosy (benefity) projektu k plnej spokojnosti koncového zákazníka.

VIAC INFO

Vývoj riešení

Vývoj riešení

Spoločnosť DYTRON SLOVAKIA s.r.o. ponúka okrem univerzálnych riešení tiež vývoj aplikácií na zákazku. Tento vývoj prebieha podľa osvedčených metodík, ktoré sú volené podľa konkrétneho vývojového prípadu. Každá aplikácia prebieha svojím životným cyklom a musí reagovať na aktuálne potreby zákazníkov.

VIAC INFO