Analýzy

Na úvod

Jedným z hlavných cieľov spoločnosti DYTRON SLOVAKIA s.r.o. je do detailov využiť nadobudnuté vedomosti a podeliť sa o ne so svojimi zákazníkmi. Typickým prostriedkom pre prenos informácií sú školenia. Vo svojom portfóliu ponúkame celú radu školiacich kurzov. Rozhodli sme sa ísť v tomto smere ešte ďalej a ponúknuť podľa zažitých zvyklostí našich zákazníkov, niečo navyše tak, aby zákazník vždy vedel, že za ním stojí silný partner, o ktorého sa môže vždy oprieť. Niečím navyše myslíme pokročilú analýzu aktuálne využívaných CAx/PLM procesov a nástrojov.

Ako si analýzu predstaviť?

 • Detailná diagnostika existujúcich systémov (Catia, Enovia), postupov a procesov využívajúcich týchto systémov vo vzťahu k tvorbe a riadeniu produktových dát a dokumentácie.
 • Zistenie a vyhodnotenie aktuálneho stavu objektu
 • Definícia úzkych miest
 • Navrhnutie postupov riešenia a optimalizácie.

Výhody analýzy

 • Analýzu vykoná skúsený a nezávislý analytik
 • Analýza bude veľmi kritická a podnetná
 • Analýza jasne a prehľadne popíše úzke miesta
 • Ponúkneme riešenie vo forme metodiky a dohľadu nad jej správnu aplikáciou
 • Ušetríme analyzovanej spoločnosti nemalé náklady na neefektívne CAx a PLM procesy
 • Nastavíme správne smerovanie a myslenie v oblasti CAx a PLM vďaka bohatým skúsenostiam od iných subjektov
 • Vyhotovíme potrebné dokumenty (analýzy, metodiky) tak, aby boli vždy dostupné a bolo možné z nich čerpať.

Analýzy Dytron

 Referencie

 • Varroc Lighting Systems – Analýza a následné riešenie ve forme podrobnej metodiky

FAQ:

Prečo k takejto analýze prikročiť?

Pretože je schopná odhaliť a popísať medzery vo vzdelaní a procesoch

Kedy k analýze prikročiť?

Odpoveď je jednoduchá. Akonáhle nadobudnete dojem, že niečo nie je v poriadku a míňate za vývojové procesy súvisiace so životným cyklom výrobku viac, než by ste očakávali.

Prečo si analýzu neuskutočniť sám?

Podľa skúseností z praxe sa nedarí vlastným ľuďom pozerať na firmu nezaujato a nezávisle. Ak už k internej analýze dôjde, stáva sa, že výsledok nebýva príliš kritický a vedenie nadobudne dojem, že až na kozmetické nedostatky všetko v podstate funguje, ako má. V každej zdravej firme by sa mala vykonávať periodická sebareflexia procesov, ktorej cieľom je neustále zlepšovanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Výsledok málo kritickej internej analýzy so sebou nesie aj potenciálny problém do budúcnosti. Vedenie spoločnosti bude považovať akúkoľvek ďalšiu analýzu za zbytočnú a jednoducho ju nevykoná!

Prečo objednať analýzu u nás?

 • Cítime sa byť v oblasti PLM profesionálmi. Ponúkame kompletné riešenie, ktoré je škálovateľné a ponúka slobodu v rozvoji vašej spoločnosti. Vy rozhodnite o smere, my ponúkneme adekvátne riešenie!
 • Máme tím veľmi skúsených odborníkov, ktorí anylýzy pravidelne vykonávajú a sú schopní s využitím predchádzajúcich skúseností nezávisle posúdiť vami používané metódy a procesy v oblasti CAx/PLM.
 • Sme schopní podľa výsledkov analýzy nastaviť efektívne riešenia šité na mieru. Možno napríklad odporučiť konkrétne školenie na doplnenie znalostí alebo spracovať špeciálnu metodiku, ktorá bude jasne vymedzovať mantinely a definovať efektívne postupy.