Implementácia

Implementácia projektov

Projektové riadenie implementačných projektov spracováva spoločnosť DYTRON SLOVAKIA s.r.o. podľa medzinárodnej projektovej metodiky PRINCE2. Ako cieľové aspekty k úspešnému dokončeniu projektu sú na pravidelnej báze vyhodnocované/kontrolované náklady, časový plán, kvalita, rozsah (scope), riziko a predovšetkým prínosy (benefity) projektu k plnej spokojnosti koncového zákazníka.

Počas implementácií spoločnosť DYTRON SLOVAKIA s.r.o. dodržiava základné charakteristiky metodiky PRINCE2:

  • Jasne definovaný životný cyklus projektu (trvanie)
  • Definované a merateľné produkty
  • Koordinované postupy na dosiahnutie/vytvorenie produktov
  • Vopred definovaný rozsah zdrojov (čas, peniaze, …)
  • Organizačnú štruktúru s definovanými zodpovednosťami na riadenie projektov
  • Včasná eskalácia a plánovanie rizík
  • Vyhodnocovanie úspešnosti projektov

Prince2

Štruktúra implementácie

Každá implementácia je riadená a vedená v niekoľkých fázach:

  • Fáza I: Analýza a návrh riešenia
  • Fáza II: Implementácia pilotného projektu
  • Fáza III: Implementácia a ostrá prevádzka PLM systému

Počas implementácie dochádza k pravidelným stretnutiam projektového tímu, aby bola zaručená informovanosť o aktuálnom stave projektu a prípadných požiadavkách klienta.

Struktura implementace