Organizácia

Organizácia školení

Spoločnosť DYTRON SLOVAKIA s.r.o. má v súčasnosti školiace stredisko vBratislave, ktoré je vybavené výkonnou výpočtovou technikou a zodpovedajúcim počtom školiacich licencií. Kapacita učebne je 7 pracovných miest prepojených počítačovou sieťou, lektor má k dispozícii dataprojektor, interaktívnu a poznámkovú tabuľu. Školenia štandardne prebiehajú v tomto stredisku, na želanie zákazníka je možné pripraviť kvalitnú výučbu aj v iných priestoroch.

Odporúčame vopred konzultovať a informovať sa o počte účastníkov školenia s cieľom optimalizácie a zabezpečenia osobného prístupu lektorov.

Účastníci školení získajú:

  • individuálny prístup a starostlivosť
  • možnosť absolvovať školenie v čase, ktorý im vyhovuje
  • pre skupiny účastníkov z jednej firmy osnovu školení na mieru
  • kontakty s novými ľuďmi a firmami
  • telefonickú podporu po absolvovaní kurzu
  • originálne školiace materiály
  • certifikát o absolvovaní kurzu

Organizace školení