Ponuka kurzov

ENOVIA V6 je komplexné podnikové riešenie pre správu technickej aj netechnické dokumentácie, výrobkových štruktúr, ich variantov, projektov, zákazníckych požiadaviek a produktových či zákazkových informácií, ktoré ponúka široké možnosti zdieľania a výmeny všetkých produktových informácií vzniknutých v priebehu celého životného cyklu a vzájomnú spoluprácu nielen medzi jednotlivými užívateľmi a oddeleniami podniku, ale aj dodávateľmi či odberateľmi.

VIAC INFO

CATIA je svetovou špičkou v oblasti CAD/CAM/CAE technológií. Systém ponúka široké spektrum riešení integrovaných do jedného prostredia pre všetky aspekty a odbory konštruovania a vývoja výrobkov, práca v 3D založená na jednotnej databáze, previazanosť na PLM systémy, podpora bezvýkresové výroby, zabezpečenie spolupráce v tímoch, optimalizácia technologických procesov, znižovanie nákladov, zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy.

VIAC INFO

DELMIA umožňuje výrobe vo všetkých odvetviach priemyslu virtuálne definovať, plánovať, vytvárať, monitorovať a kontrolovať výrobné procesy. Výhody systému sú predovšetkým v znížení času programovania NC a vytvorení bezkolíznej dráhy nástroja. Zlepšenie programovacej presnosti sa dosahuje vďaka simulácii skutočného správania sa komplexných obrábacích strojov a zvýšenie produktivity elimináciou tradičného spracovávania dát.

VIAC INFO

3DVIA Composer prináša revolúciu v tvorbe sprievodnej technickej dokumentácie. 3DVIA Composer mení spôsob, akým spracovávate, upravujete a ďalej distribuujete vašu produktovú dokumentaci.Vysoká efektivita procesu tvorby dokumentácie je daná využitím všetkých 3D dát produktu, čím sa znižuje časová náročnosť na prepracovanie technickej dokumentácie pri zmenách produktu.

VIAC INFO