CATIA

CATIA

CATIA je svetovou špičkou v oblasti CAD/CAM/CAE technológií. Systém ponúka široké spektrum riešení integrovaných do jedného prostredia pre všetky aspekty a odbory:

  • konštruovanie a vývoj výrobkov
  • práca v 3D založená na jednotnej databáze
  • previazanosť na PLM systémy
  • podpora bezvýkresovej výroby
  • zabezpečenie spolupráce v tímoch
  • optimalizácia technologických procesov
  • znižovanie nákladov
  • zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy

CATIA ponúka jednoduché užívateľské nástroje vhodné pre široké spektrum podnikov od najmenších po koncerny vo všetkých oblastiach priemyslu automobilového, leteckého, elektrotechnického, stavebného, strojárskeho, a pod.

CATIA V6

 Zameranie

 Názov školenia

 Popis

 Základné školenie

 CATIA V6 Fundamentals – Základné školenie I 

 Základné školenie ovládania aplikácie (Tvorenie profilu, Part Design, Assembly dizajn …)

 CATIA V6 Advanced – Základné školenie II

 Pokročilé ovládanie aplikácie CATIA V6

 Prechod z V5 na V6 

 CATIA V5 to V6 Transition

 Rozdielové školenie pre užívateľov prechádzajúcich z V5 na V6 platformu

 

CATIA V5

 Zameranie

 Názov školenia

 Popis

 Základné školenie

 CATIA V6 Fundamentals – Základné školenie I 

 Základné školenie ovládania aplikácie (Tvorenie profilov, Part Design, Assembly design )

 CATIA V6 Advanced – Základné školenie II

 Pokročilé ovládanie aplikácie CATIA V6

 Plochy – pokročilé modelovanie

 Generative Shape Design

 Základy plošného modelovania o ďalšie funkcie a postupy.

 Healing Assistant

 Migrovať dáta tak, aby zodpovedali požiadavkám CATIA V5 na modely – analyzovať vstupné dáta a opravovať topológiu a geometriu.

 FreeStyle Shaper, Optimizer a Profiler

 Vytváranie pokročilých hybridných tvarov, overovanie a upravovanie ľubovoľných typov tvaru – od voľných štylizovaných povrchov po hladké mechanické tvary.

 Digital Mockup

 DMU Basis + Navigator

 Prezeranie a práca nekonstrukčního charakteru (anotácia) s produktmi navrhovanými v CAD systémoch.

 DMU Space Analysis

 Rezy zostavami, ich využitie a vyšetrovanie kolízií

 DMU Kinematics

 Kinematické analýzy mechanizmov navrhovaných v CAD systémoch

 DMU Fitting Simulation

 Simulácie a animácie montážnych činností na produktoch navrhovaných v CAD systémoch

 Administrácia CATIA V5

 CATIA V5 Administration

 Celková správa a údržba systému CATIA. Inštalácia, upgrady, odstraňovanie problémov a nastavenia pre správny chod systému

 Tvorba makier v CATIA V5

 CATIA V5 Automation

 Tvorba makier za účelom automatizácie funkčnej stavby systému CATIA na úrovni programovacích jazykov (Visual Basic, .net, CATIA VBA)

 NC Obrábanie

 CATIA V5 NC Infrastructure

 Základné školenie obrábania na NC strojoch

 CATIA V5 Prismatic Machining

 Tvorba NC programov na hrubovanie a obrábanie jednoduchých drážok, tvorbu otvorov (vŕtanie, vystružovanie, …)

 CATIA V5 Surface Machining

 Tvorba NC programov na hrubovanie a dokončovanie zložitých tvarových plôch a telies, tvorbu otvorov (vŕtanie, vystružovanie, …).

 Knowledgeware

 CATIA V5 Knowledge Advisor

 Knowledgeware technológie s účelom automatizácie jednotlivých prvkov v systéme CATIA pomocou parametrických nástrojov alebo formulácií

 Tvorba nástrojov