DELMIA

DELMIA

DELMIA umožňuje výrobe vo všetkých odvetviach priemyslu virtuálne definovať, plánovať, vytvárať, monitorovať a kontrolovať výrobné procesy.

Výhody systému:

  • zníženie času programovania NC a zabezpečenie vytvorenia bezkolíznej dráhy nástroja
  • zlepšuje programovaciu presnosť tým, že simuluje skutočné správanie komplexných obrábacích strojov
  • zvyšuje produktivitu tým, že eliminuje tradičné spracovanie dát

V6

 Zameranie

 Názov školenia

 Popis

 NC Obrábanie

 DELMIA V6 NC Infrastructure

 

 DELMIA V6 Prismatic Machining

 

 DELMIA V6 Surface Machining