ENOVIA

ENOVIA

ENOVIA V6 je komplexné podnikové riešenie pre správu technickej aj netechnické dokumentácie, výrobkových štruktúr, ich variantov, projektov, zákazníckych požiadaviek a produktových či zákazkových informácií, ktoré ponúka široké možnosti zdieľania a výmeny všetkých produktových informácií vzniknutých v priebehu celého životného cyklu a vzájomnú spoluprácu nielen medzi jednotlivými užívateľmi a oddeleniami podniku, ale aj dodávateľmi či odberateľmi.

 Zameranie

 Název školenia

 Popis

 Základné školenie

 ENOVIA V6 Unified Live Collaboration

 Zoznámenie sa s infraštruktúrou PLM riešení ENOVIA V6

 ENOVIA V6 pre CATIA V5

 ENOVIA V6 Designer Central for CATIA V5

 Školenie pre konštruktérov CATIA V5 pracujúcich v PLM systéme ENOVIA V6

 Riadenie projektov

 ENOVIA V6 Program Central Essentials

 Školenie pre projektových manažérov pracujúcich v PLM systéme ENOVIA V6

 Zmenové riadenie

 ENOVIA V6 Engineering Central Essentials

 Školenie pre technológov pracujúcich v PLM systéme ENOVIA V6

 Vyhľadávanie

 ENOVIA 3DLive Essentials

 Vyhľadávanie, navigácia, skúmanie a zdieľanie informácií