Technická podpora

Na úvod

Neoddeliteľnou súčasťou portfólia spoločnosti DYTRON SLOVAKIA je aj technická podpora poskytovaná spoločnostiam, ktoré využívajú niektoré riešenia z portfólia Dassault Systemes. Technická podpora je poskytovaná v drvivej väčšine našim zákazníkom, ale podporu poskytujeme aj na požiadanie ostatným firmám, ak je záujem obojstranný.

Úroveň technickej podpory:

ALC úroveň

Na túto technickú podporu majú automaticky nárok všetci naši zákazníci, ktorí si od nás zaobstarali niektoré riešenia z portfólia Dassault Systemes. Jedná sa o základnú úroveň technickej podpory, ktorá je súčasťou ALC platieb – tzv. ročných udržiavacích poplatkov. Spoločnosti, ktoré nie sú našimi zákazníkmi nemôžu tejto úrovne využiť, majú však možnosť využiť niektorú z nadstavbových úrovní technickej podpory. Presný rozsah ALC úrovne technickej podpory je detailne definovaný tu.  Súčasťou je okrem iného aj najdôležitejšie zložka tejto úrovne Hotline.

Pre vyššie (štandardné) stupňa technickej podpory si potom možno vybrať niektorú z nadstavbových úrovní:

PAY úroveň

Jedná sa o platenú technickú podporu, o ktorú nás môže požiadať akákoľvek spoločnosť využívajúca niektoré riešenia z portfólia Dassault Systemes. Pre našich zákazníkov platí táto úroveň vo chvíli, keď ich požiadavka na podporu prevyšuje rámec podmienok úrovne ALC, pre ostatné spoločnosti je to štandardná úroveň pri akejkoľvek požiadavke. Medzi typických predstaviteľov požadovaných služieb z tejto úrovne patria:

  • Školenia
  • Tvorba makier a vývoj aplikácií na zakázku (postprocesory)
  • Implementácia
  • Servisný zásah technika buď na mieste alebo vzdialene
  • Opakovaná inštalácia a administrácia systémov
  • Analýzy firemných procesov
  • Tvorba metodických postupov

Každý typ služby má pevne stanovenú sadzbu (buď hodinovú alebo fixnú).

Technická podpora

SBP úroveň

Jedná sa o špeciálnu obdobu PAY úrovne, ktorá je určená pre zákazníkov, ktorí plánujú pravidelnejšie požiadavky na platenú technickú podporu. Tento typ technickej podpory je vhodný pre spoločnosti, ktoré nemajú preškolených administrátorov, chcú si od nás nechať vyvíjať špecializované makrá, vytvárať metodiky, a pod. SBP úroveň je kreditný systém, zákazník si podporu v podstate predplatí a postupne odčerpáva bez ďalších administratívnych úkonov (ponuky, objednávky, fakturácia, …). Pri použití SBP úrovne sú zákazníci navyše schopní dosiahnuť výhodnejšie hodinové sadzby technickej podpory. Táto úroveň je využiteľná pre rovnaký typ úkonov ako úroveň PAY.

Presný rozsah SBP úrovne technickej podpory je detailne definovaný tu.

SLA úroveň

SLA úroveň predstavuje najvyššiu úroveň technickej podpory medzi nami a naším zákazníkom. Jedná sa o princíp servisnej zmluvy, v rámci ktorej sa stanovujú sadzby, rozsah, garancia reakčnej doby a pod. Všetka technickej podpora potom prebieha podľa tejto zmluvy.

V prípade záujmu kontaktujte naše technické oddelenie: dytron@dytron.sk, +421 2 6381 2006