Vývoj riešení

Vývoj riešení

Spoločnosť DYTRON SLOVAKIA s.r.o., ponúka okrem univerzálnych riešení tiež vývoj aplikácií na zákazku. Tento vývoj prebieha podľa osvedčených metodík, ktoré sú volené podľa konkrétneho vývojového prípadu. Každá aplikácia prebieha svojím životným cyklom a musí reagovať na aktuálne potreby zákazníkov. Z toho dôvodu poskytujeme kompletnú podporu v rámci celého životného cyklu aplikácie od vlastného návrhu až po prípadnú migráciu či integráciu do iného systému.

Vývoj řešení

 

Ponúkame vývoj nasledujúcich typov riešení:

  • Windows aplikácie
  • Webové aplikácie
  • Mobilné aplikácie
  • Server – klient aplikácie
  • Integrácia systémov

Aplikácie pre Vás vyvíjame v nasledujúcich programovacích jazykoch:

  • Java
  • C/C++
  • C#
  • VB.NET
  • Java Script

Hlavné podporované databázové servery, s ktorými spolupracujú naše aplikácie :

Microsoft SQL Server      Oracle database      MySQL

 

Spoločnosť DYTRON SLOVAKIA s.r.o. je certifikovaným partnerom spoločnosti Microsoft pre vývoj aplikácií.