Novinky

Spoločnosť DYTRON s.r.o. bola v roku 2014 najlepšia v predaji produktov Dassault Systèmes v regióne Východnej Európy.

 

Na začiatku predajného roku 2015, tzv. „Kick-Off“, ktorý spoločnosť Dassault Systèmes tradične organizuje pre svojich obchodných partnerov, sa do Dublinu zišlo viac ako 500 manažérov a obchodníkov z niekoľkých krajín Európy.

Hlavnými témami stretnutia bolo zhodnotenie roka 2014 a vízie a plány pre rok 2015. Spoločnosť DYTRON dosiahla v roku 2014 mimoriadnych výsledkov, keď bola najlepšia ako v predaji produktov Dassault Systèmes tak v predaji najnovšej platformy 3DEXPERIENCE v regióne Východnej Európy, kam patrí Česká republika, Slovensko, Poľsko a Maďarsko.

Program bol zameraný na celú radu oblastí priemyslu (Transportation & Mobility, Industrial Equipment, High Tech, Aerospace & Defense, Life Sciences a ďalšie). Veľká pozornosť bola venovaná cloudovému riešenie.