Novinky

Spoločnosť DYTRON SLOVAKIA bola prijatá za riadneho člena Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

 

Spoločnosť DYTRON SLOVAKIA s.r.o. bola výkonným výborom ZAP SR zo dňa 19.9.2017 prijatá za riadneho člena Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky.
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov) pôsobiacich v oblastiach:

• výskum, vývoj, výroba a predaj motorových a prípojných vozidiel, ich komponentov a účelových nadstavieb na motorové a prípojné vozidlá, príslušenstvo motorových a prípojných vozidiel
• projekcia a výroba náradia a účelových zariadení pre automobilový a príbuzný priemysel
• dovoz motorových vozidiel a obchodovanie s nimi
• príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre automobilový, dodávateľský a príbuzný priemysel, ako i servis a prevádzku cestných vozidiel.

www.zapsr.sk

zap_SR