Novinky

Tyco Fire & Integrated Solutions sa rozhodlo pre PLM riešenia na najmodernejšej platforme 3DEXPERIENCE

 

Medzi hlavné ciele projektu patrí optimalizácia a kontrola podnikových procesov vedúca k zvýšeniu efektivity prevádzky a zabezpečeniu bezproblémovej komunikácie medzi jednotlivými vývojovými centrami a výrobou.

Implementované PLM riešenia na najmodernejšej platforme 3DEXPERIENCE bude nasadené v 3 Európskych vývojových centrách v Českej Republike, Nemecku a Anglicku čím prepojí vývojové a konštrukčné procesy s procesmi výrobného závodu TYCO v Ráječku. Systém bude pokrývať kompletnú správu konštrukčných a  výrobných štruktúr mechatronických výrobkov a ich variantov. Ďalej bude zabezpečovať riadenie zmenových a schvaľovacích procesov vo vývoji a výrobe. Súčasťou implementácie je aj systémová podpora projektového riadenia. Systém bude slúžiť ako integračná platforma pre existujúce softvérové nástroje na konštrukciu mechanických a elektronických súčiastok a systémov pre plánovanie nákupu a výroby.

Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o., člen koncernu Tyco, je popredným dodávateľom protipožiarnej ochrany, detekcie a výstavby mechanických konštrukčných riešení pre obchodných, priemyselných a inštitucionálnych zákazníkov a domácnosti.