Dytron support system

Efektívne riadenie technickej podpory

Dytron Support System je webový nástroj pre správu a riadenie technickej podpory klientov a veľmi efektívny systém pre sledovanie chýb a problémov (bug-tracking). Každý užívateľ používajúci DSS dostane prístupové údaje iba k svojim projektom/issues – dáta sú chránené. Pre pomoc s registráciou a pridelenie k projektom prosím kontaktujte:fedor.sviatko@dytron.sk. Pre vstup do DSS kliknite tu: http://support.dytron.cz/redmine/login

 

Kľúčové funkcie

  • Efektívne sledovanie chýb a problémov
  • Dokumenty a správa súborov
  • Automatické e-mailové zasielanie správ o činnostiach

Prínos

  • Centralizácia podpory
  • Vysoká účinnosť v riadení podpory
  • Rýchlejšia odozva
  • Jednoduchá obsluha
  • Účinné monitorovanie a kontrola činností

Dytron support system